Nyomtatás

PÁRTATLANSÁGI NYILATKOZAT

 

Az Ellenőrzési Iroda iparvállalatoktól, gyártóktól és forgalmazóktól független ellenőrző szervezet, mely működését az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 szabvány előírásainak megfelelően szervezi, és „A” típusú ellenőrző szervezetként működik.

Az Ellenőrzési Iroda vezetősége elkötelezett a pártatlan és független működés mellett, és biztosítja, hogy munkatársai is a tevékenységüket szakmailag hitelesen, magas színvonalon az érvényes előírásoknak megfelelően, pártatlanul, megbízhatóan, pontosan végezzék, maradéktalanul kielégítve a megrendelői igényeket, ezáltal elnyerve a Megrendelők elégedettségét.

Az ellenőrzést végző személyzet mentes kell, hogy legyen a döntéseit befolyásolni képes kereskedelmi, pénzügyi vagy más nyomástól. Ezért:

Az Ellenőrzési Iroda vezetősége támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a vevők elégedettséget eredményezik, elkötelezettek vagyunk minőségirányítási rendszerünk működtetésében, folyamatos továbbfejlesztésében. Betartjuk a vonatkozó jogi, szabványi, hatósági és vevői követelményeket.

Az elkészített ellenőrzési dokumentumok a technika mai állásának megfelelően elvégezhető, korrekt módon végrehajtott ellenőrzések eredménye alapján készülnek, melyeket megfelelő elméleti felkészültséggel és gyakorlattal rendelkező ellenőrző szakemberek állítanak össze, melyhez a szükséges tárgyi és környezeti feltételeket az Ellenőrzési Iroda vezetősége biztosítottak.

Az Ellenőrzési Iroda tevékenységét európai, nemzetközi és nemzeti szabványok, hazai jogszabályok és EU előírások alapján végzik, melyek tartalmát, alkalmazását a munkatársak ismerik, valamint a rendszeres képzések, továbbképzések révén ezek változása esetén is korszerű, naprakész ismeretekkel rendelkeznek.

Az Ellenőrzési Iroda működésével kapcsolatos alapvetőek:

 

Munkatársaink tudatában vannak, hogy a pártatlan, tisztességes, minőségi munkavégzés, a minőségirányítási rendszer és az ellenőrzési tevékenység végzésével kapcsolatos jogi és szabványi előírások ismerete és betartása vevőink igényeinek teljesítését szolgálja, amely végeredményben az Ellenőrzési Iroda hosszú távú, megbízható működését is erősíti.

 

Budapest, 2017.05.08.

 

Grőb Ferenc (Ellenőrzési Iroda vezető)

Fodor Olivér ( Ügyvezető igazgató)