Pártatlansági nyilatkozat

PÁRTATLANSÁGI és MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT

Az ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Ellenőrzési Iroda iparvállalatoktól, gyártóktól és forgalmazóktól független ellenőrző szervezet, mely működését az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 szabvány előírásainak megfelelően szervezi, és „A” típusú ellenőrző szervezetként működik.

Az Ellenőrzési Iroda vezetősége elkötelezett a pártatlan és független működés mellett, és biztosítja, hogy munkatársai a tevékenységüket szakmailag hitelesen, magas színvonalon az érvényes előírásoknak megfelelően, pártatlanul, megbízhatóan, pontosan végezzék, maradéktalanul teljesítve a megrendelők igényeit, ezáltal elnyerve azok megelégedettségét.

Az ellenőrzést végző személyzet mentes a döntéseit befolyásolni képes kereskedelmi, pénzügyi vagy más nyomástól. Ezért:

  1. az Ellenőrzési Irodának, illetve az ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft-nek, mint anyaszervezetnek nincs közös tulajdona olyan szervezetben, illetve a tulajdonost képviselő személyek nem vesznek részt olyan szervezetek irányításában, amelyek közvetlenül részt vesznek az ellenőrzendő palackok és szerelvényeik tervezésében, gyártásában, szállításában, felszerelésében, beszerzésében, birtoklásában, használatában, karbantartásában;
  2. az ellenőrző személyzet nem vesz részt az ellenőrzendő palackok és szerelvényeik tervezésében, gyártásában, szállításában, telepítésében, beszerzésében, birtoklásában, használatában vagy karbantartásában;
  3. az ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft., mint az Ellenőrzési Iroda felettes szervezete, független szervezet, nem függ más szervezet irányításától;
  4. az egyes ellenőrzésekre vonatkozó szerződéses és egyéb, akár nem írásos megállapodások pártatlanságot befolyásoló vagy más hatások kockázatait, amelyek képesek lehetnek az ellenőrzés eredményének befolyásolására, kockázatelemzés révén az Ellenőrzési Iroda vezetősége feltárja, és szükség esetén intézkedik a pártatlanság kockázatának megszüntetésére vagy csökkentésére;

Az Ellenőrzési Iroda vezetősége támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a vevők elégedettséget eredményezik, elkötelezettek vagyunk minőségirányítási rendszerünk működtetésében, folyamatos továbbfejlesztésében. Betartjuk a vonatkozó jogi, szabványi, hatósági és vevői követelményeket. Ha a kijelölés feltételeiben változás áll be, azt haladéktalanul jelezzük a kijelölő hatóságnak.

Az elkészített ellenőrzési dokumentumok a technika mai állásának megfelelően elvégezhető, korrekt módon végrehajtott ellenőrzések eredménye alapján készülnek, melyeket megfelelő elméleti felkészültséggel és gyakorlattal rendelkező ellenőrző szakemberek állítanak össze, melyhez a szükséges tárgyi és környezeti feltételeket az Ellenőrzési Iroda vezetősége biztosítja.

Az Ellenőrzési Iroda tevékenységét európai, nemzetközi és nemzeti szabványok, hazai jogszabályok és EU előírások alapján végzik, melyek tartalmát, alkalmazását a munkatársak ismerik, valamint a rendszeres képzések, továbbképzések révén ezek változása esetén is korszerű, naprakész ismeretekkel rendelkeznek.

Az Ellenőrzési Iroda működésével kapcsolatos alapvetőek:

  • pártatlanság, tisztesség, függetlenség
  • a megrendelői igények maradéktalan, korrekt módon történő kielégítése
  • jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak való pontos megfelelés
  • az ellenőrzést végző szakemberek rendszeres képzése, továbbképzése
  • a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése

Munkatársaink tudatában vannak, hogy a pártatlan, tisztességes, minőségi munkavégzés, a minőségirányítási rendszer és az ellenőrzési tevékenység végzésével kapcsolatos jogi és szabványi előírások ismerete és betartása vevőink igényeinek teljesítését szolgálja, amely végeredményben az Ellenőrzési Iroda hosszú távú, megbízható működését is erősíti.

Budapest, 2022.03.18.

Szabó László Ellenőrzési Iroda vezető

ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft.

Fodor Olivér ügyvezető igazgató

ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft.

Legfrissebb tartalom