Szemrevételezés

Szemrevételezéses vizsgálatainkat az adott termékre vonatkozó szabványok alkalmazása mellett végezzük, helyszíni és laboratóriumi méréseink során egyaránt. Ezen vizsgálatokat esetenként az adott helyszín és vizsgálati darab tulajdonságainak megfelelő segédeszközök (tükrök, nagyítók), mérőműszerek, idomszerek, stb. valamint videoendoszkóp alkalmazásával egészítjük ki.

A videoendoszkóp használata során lehetőség nyílik nehezen megközelíthető, zárt, nem megbontható terek vizsgálatára (pl. csővezetékek gyökvarratának vizsgálata), amelyről a készülék álló, és mozgó képeket egyaránt képes készíteni. Ezeket a felvételeket megfelelő adathordozón, megrendelőink rendelkezésére bocsájtjuk. A videoendoszkópos vizsgálat korlátait a munkavezeték hossza (általunk alkalmazott: 4,5 m), a vizsgált rendszer összetettsége (szükséges irányváltoztatások száma), a vizsgált darab méretei, adottságai (pl. nagy terek nehezen bevilágíthatók, az endoszkóp bevezetés helyének kialakítása stb.), esetleges szennyezőanyagok jelenléte határozza meg.

endoszkopk

Legfrissebb tartalom